PSP1 w Starogardzie Gd.
Publiczna  Szkoła  Podstawowa Nr 1 
im. Henryka  Sienkiewicza

w Starogardzie Gdańskim
ul. Zblewska 18

tel: 058 56 296 09
fax: 058 56 246 90
e-mail:  szkola.psp1@wp.pl