PSP 1 Starogard Gd.

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE
W  RAMACH  PROJEKTU  „RÓWNY START”

Terapię logopedyczną rozpoczęłam od pełnej diagnozy dzieci, która pozwala prowadzić w sposób efektywny naprawę mowy. Zajęcia logopedyczne odbywają się w małych 2 osobowych zespołach. W czasie terapii usprawniamy narządy artykulacyjne, oddychanie, słuch fonemowy oraz prawidłową artykulację.  Założone cele  staram się osiągnąć stosując różne metody pracy. Są to między innymi:

·        wyjaśnianie położenia narządów mowy,

·        kontrola wzrokowa,

·        kontrola dotyku i czucia skórnego,

·         słuchowa,

·        przekształceń fonetycznych,

·        mechaniczna,

·        uczulanie miejsc artykulacji,

·        logorytmika,

·        elementy kinezjologii.

Terapia logopedyczna jest procesem długim i żmudnym, podczas którego mały pacjent łatwo może się zniechęcić. Staram  się nie dopuścić do tego, stosując różnorodne pomoce logopedyczne. Robię wszystko, by dzieci kojarzyły terapię głównie z zabawą. Do pracy wykorzystuję różne gry planszowe, miniplusy, sudoku logopedyczne, domina, przeskakiwanki i mema logopedyczne. W czasie  utrwalania głosek  ważną rolę ogrywa układanie puzzli i historyjek  obrazkowych oraz  rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek. Dzieci chętnie też uczą się przysłów, wierszyków i wyliczanek, co ułatwia im pełną automatyzację ćwiczonych głosek.

W wykonywaniu  wielokrotnie powtarzających się czynności, bardzo ważna jest duża motywacja dziecka, jego niesłabnące zainteresowanie, aktywność na zajęciach oraz stała gotowość do współdziałania. Tutaj swoją nieocenioną rolę spełnia komputer i programy logopedyczne. Dzieci czerpią z tego podwójną korzyść: chętnie ćwiczą prawidłową wymowę (w sposób atrakcyjny) oraz mają możliwość nauki posługiwania się komputerem.

 Proces usuwania wad i zaburzeń jest procesem skomplikowanym i wymaga współpracy środowiska ucznia. Rozumieją to rodzice i wspierają mnie w naprawie mowy. Rozmowy prowadzone z rodzicami w czasie konsultacji, zestawy ćwiczeń do domu – wszystko to ma ogromny wpływ na efekty terapii. Dzieci systematycznie i chętnie uczęszczają  na terapię logopedyczną. Bardzo dobrze układa się też współpraca z wychowawcami dzieci, z psychologiem oraz z pedagogiem z naszej szkoły. W wyniku prowadzonych ćwiczeń następuje u dzieci usprawnienie narządów mowy oraz poprawa w artykulacji zaburzonych głosek. 

 

Sprawozdanie z terapii logopedycznej prowadzonej w ramach projektu „Równy start” (30.06.2013 r.)

W naszej szkole w ramach projektu „Równy start” dofinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywały  się zajęcia logopedyczne. Ćwiczenia prowadzone były od 1 października 2011 i trwały do 30 czerwca 2013 roku. Łącznie przeprowadzono 350 godzin.

Opieką logopedyczną objęto dziesięciu uczniów. Zajęcia logopedyczne odbywały się w małych 2 osobowych zespołach. W czasie terapii usprawniano narządy artykulacyjne, utrwalano prawidłowy tor oddechowy, ćwiczono słuch fonemowy oraz prawidłową artykulację.  Dzieci chętnie i systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Stopniowo naprawiały mowę, usprawniały aparat mowy. Z dziesięciu uczniów - trzech zakończyło definitywnie terapię logopedyczną, trzech najbardziej zaburzonych poczyniło znaczne postępy, a pozostałe cztery osoby mają do naprawy po jednej głosce.

Założone cele  starałam się osiągnąć stosując różne metody pracy. Były  to między innymi:

·        wyjaśnianie położenia narządów mowy,

·        metoda kontroli wzrokowej,

·        kontrola dotyku i czucia skórnego,

·        metoda słuchowa,

·        metoda przekształceń fonetycznych,

·        metoda mechaniczna,

·        uczulanie miejsc artykulacji,

·        logorytmika,

·        elementy kinezjologii.

W czasie terapii wykorzystywałam różne gry planszowe, minipusy, sudoku logopedyczne, domina, przeskakiwanki i mema logopedyczne. Ważną rolę w procesie utrwalania głosek  odgrywało  układanie historyjek  obrazkowych oraz  rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek. Dzieci chętnie też uczyły się przysłów, wierszyków i wyliczanek, co ułatwia pełną automatyzację ćwiczonych głosek. Niesłabnące zainteresowanie ćwiczeniami i motywację do pracy podtrzymywał komputer i programy logopedyczne.

 W procesie usuwania wad i zaburzeń mowy wspierali mnie rodzice dzieci. Bardzo dobra była też współpraca z wychowawcami. Miało to ogromny wpływ na efekty terapii.

 


publikacja: J. Stawińska